Podobnie jak w Polsce także i w Niemczech życie religijne ograniczone jest ze względu na pandemię koronawirusa. Kościoły domagają się szybkiego złagodzenia przepisów.

Reader Interactions