W obliczu pandemii koronawirusa do Niemiec można wjechać tylko wtedy, gdy istnieje ku temu „ważny, uzasadniony powód”. Szef MSW właśnie za taki uznał odwiedziny u rodzicielki z okazji Dnia Matki. W drodze wyjątku.

Reader Interactions