Rząd Niemiec zdecydował o daleko idącej redukcji podatku solidarnościowego. Z janosikowego na rzecz wschodniej części kraju będzie zwolniona przeważająca większość podatników.

Reader Interactions