Niemcy-Izrael: szczególne relacje

70 lat po utworzeniu państwa Izrael niemiecko-izraelskie relacje uważane są za bliskie i stabilne i to pomimo cienia historii. Pewne napięcia powoduje ciągle jeszcze kwestia palestyńska.