Niemcy inwentaryzują muzea. Polska liczy na odzyskanie dóbr kultury

Polska liczy na efekty kompleksowych dla całych Niemiec badań proweniencyjnych prowadzonych w muzeach. Poszukiwania zagrabionych w czasie II wojny światowej dóbr kultury prowadzi zespół ds. restytucji dóbr kultury MSZ.