Po wieloletniej analizie niemiecki Urząd Ochrony Konstytucji uznał działania pochodzącego z Francji Ruchu Identytarystycznego za niezgodne z niemiecką Ustawą Zasadniczą.

Reader Interactions