Uroczystym nabożeństwem w Wittenberdze kończą się dziś (28.05.2017) Ewangelickie Dni Kościoła. Ważne wydarzenie religijne i polityczne w 500. rocznicę Reformacji.

Reader Interactions