Liczba zanotowanych przypadków gruźlicy w Niemczech w 2017 r. lekko spadła. Eksperci zaniepokojeni są jednak coraz częstszymi przypadkami odpornych na antybiotyki zarazków.

Reader Interactions