Niemcy: Ekologiczna encyklika papieża oczekiwana z mieszanymi uczuciami

Jeszcze nigdy papież nie poświęcił ekologii całej encykliki. Franciszek jest pierwszy. „Laudato si“ nie wzbudza tylko pozytywnych reakcji. Niemiecki Kościół zaś od lat 70-tych angażuje się na rzecz ochrony środowiska