W Niemczech dyskutuje się nad wprowadzeniem świadectwa odporności po szczepieniu lub infekcji koronawirusem. Jest co do niego więcej zastrzeżeń niż poklasku.

Reader Interactions