Niemcy: Dwugłos w sprawie referendum

Minister sprawiedliwości i prezydent mają odmienne zdanie nt. celowości wprowadzenia w Niemczech ogólnokrajowego referendum jako środka na rzecz umocnienia demokracji.