Niemcy dumni ze swojego kraju

Analiza na zlecenie Fundacji Adenauera stwierdzić miała, jak społeczeństwo pojmuje demokrację. Jej wynik: 60 lat Republiki Federalnej Niemiec jej obywatele postrzegają jako historię sukcesu.