Rok 2019 był kolejnym, w którym zmalała liczba uchodźców składających w Niemczech wniosek o azyl. Najnowsze dane zaprezentowało niemieckie ministerstwo spraw wewnętrznych.

Reader Interactions