Spośród uchodźców, którzy od 2015 r. przyjechali do Niemiec, co czwarty znalazł już pracę. Co piąty pracuje z pełnymi świadczeniami.

Reader Interactions