Niemiecki paszport może zostać pod pewnymi warunkami odebrany. Zatwierdzone przez Bundestag zaostrzenie przepisów o obywatelstwie kieruje się głównie przeciwko islamistom.

Reader Interactions