To wspólny projekt organizacji muzułmańskich i żydowskich. Młodzi arabscy uchodźcy i Żydzi zwiedzą były niemiecki oboz zagłady Auschwitz.

Reader Interactions