Sprzedaż wysyłkowa była ważnym elementem niemieckiego cudu gospodarczego w latach 50. i 60. XX wieku. Dziś większość dawnych sklepów wysyłkowych zniknęła z rynku, względnie została przejęta przez firmę Otto Group.

Reader Interactions