Nie do końca zjednoczeni

Od zjednoczenia Niemiec minęło 17 lat. Jak Niemcy postrzegają dzisiaj zjednoczenie własnego kraju? Analiza Róży Romaniec.