Nazistowskie powiązania zachodnioniemieckiego kontrwywiadu. Zaskakujący raport

Federalny Urząd Ochrony Konstytucji (BfV) chce wziąć pod lupę swoje powiązania z nazistami. Historycy, którym powierzono to zadanie, opublikowali pierwsze wyniki swojej pracy.