Naukowiec: "Lansowanie zagrożenia w mediach zwiększa akceptację dla rozwiązań militarnych"

Media mają wielki wpływ na stopień akceptacji rozwiązań militarnych przez społeczeństwo. Dotyczy to zarówno Niemiec jak i Rosji – mówi Fabian Gebauer*.