Decydujące dla naszej przyszłości będzie wyciągnięcie z pandemii właściwych wniosków, uważają naukowcy Instytutu Badań nad Klimatem z Poczdamu.

Reader Interactions