Nasze życie zawodowe wydłuża się, dowodzi Eurostat

Europejczycy żyją coraz dłużej i coraz dłużej pracują, nadal jednak występują różnice. Szwedzi pracują ponad 41 lat, Polacy niespełna 33 lata.