Napływ uchodźców tworzy miejsca pracy w RFN. Boom w sektorze publicznym

Nakład pracy w służbach publicznych jest tak wielki, że w roku 2015 i 2016 budżetówka musiała zatrudnić więcej osób. Przeważało zapotrzebowanie na pracowników służb socjalnych i opieki przedszkolnej.