Największe poczucie humoru według Niemców cechuje… Niemcy

Niemcy porównują się z czterema najważniejszymi sąsiadami i typują samych siebie na zwycięzców w 10 z 19 kategorii.