Najniższa stopa bezrobocia od czasu zjednoczenia Niemiec

Po raz pierwszy od czasu zjednoczenia Niemiec liczba bezrobotnych spadła poniżej poziomu 2,4 mln.