Dzięki losowaniu terapii genowej Zolgensma, także chore dzieci w Niemczech mają szansę na odzyskanie zdrowia. Wydał na nią zgodę Instytut Paula Ehrlicha w Langen.

Reader Interactions