Najbardziej poszukiwane zawody w Niemczech: pracownicy gastronomii

Kto w Niemczech chce pracować w branży hotelarskiej czy w gastronomii, znajdzie szybko zajęcie. Ale musi się liczyć z wyśrubowanymi wymaganiami.