Szereg krajów w Europie łagodzi restrykcje związane z epidemią koronawirusa, co pozwala żywić nadzieję na turystyczne wyjazdy.

Reader Interactions