Na uchodźcach można też zarobić

Fala uchodźców z Afryki do Europy stwarza problem, gdzie ich zakwaterować. Prowizorycznym rozwiązaniem są kontenery, ale popyt na nie jest tak wielki, że firmy nie nadążają z produkcją.