Muzułmanie potępiają dżihad. „PI jest wrogiem ludzkości”

Pakistański teolog muzułmański, ul-Qadri przedstawił w Londynie orędzie przeciwko dżihadowi. Z coraz większą krytyką spotyka się dżihad wśród młodych muzułmanów