„Musimy ożywić polsko-niemieckie pojednanie”

Szukamy intensywnej współpracy z naszymi polskimi przyjaciółmi. Jednym z zadań Centralnego Komitetu Niemieckich Katolików jest pogłębianie niemiecko–polskiego pojednania – mówi Thomas Sternberg*.