Oryginalny fragment muru berlińskiego trafił do Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Ma symbolizować wkład Papieża-Polaka w pokojowe zmiany w Europie i na świecie u schyłku XX wieku.

Reader Interactions