Model na przyszłość: Kościół dla dwóch wyznań

Katolicy i protestanci w jednym budynku kościelnym? Kościół wielowyznaniowy ma w Niemczech długą tradycję. Teraz może być modelem na przyszłość.