Mniej wniosków o azyl w Niemczech

Maleje liczba wniosków o azyl polityczny składanych w RFN. Niemieckie MSW opublikowało dane za pierwsze półrocze 2018.