Mniej uchodźców w Niemczech, ale urzędy nadal pękają w szwach

W Niemczech drastycznie zmalała liczba uchodźców. Przyczyną jest to zamknięcie szlaku bałkańskiego. Coraz więcej osób jest wydalanych z Niemiec.