Mit Hermanna – wodza Germanów

Często określa się go „Praojcem Niemców”: Hermanna, dowódcę germańskich plemion w bitwie z Rzymianami w Lesie Teutoburskim, do której doszło w 9 roku n.e. Ale Hermann nie był Niemcem i wcale się tak nie nazywał.