Mistrzowie marnotrawstwa

Park rozrywki i rekreacji bez odwiedzających, most bez połączenia drogowego. To tylko dwa przykłady trwonienia pieniędzy publicznych.