„Mission Impossible” w składowisku odpadów radioaktywnych w Asse

W debacie wokół dawnej kopalni soli Asse w Dolnej Saksonii, wykorzystanej do składowania niebezpiecznych radioaktywnych odpadów, nastąpił nieoczekiwany zwrot.