Misie Haribo i Lindta przed Trybunałem

Spór trwa od kilku lat. Chodzi o dwa misie. Jeden z nich to wyrób znanego niemieckiego producenta żelek Haribo, drugi to jego czekoladowy bliźniak. Spór o misie rozstrzygnie teraz Federalny Trybunał Sprawiedliwości.