Milionowe datki na Niemiecki Czerwony Krzyż

W roku kryzysu imigracyjnego wyraźnie wzrosła ofiarność Niemców, także finansowa. Niemiecki Czerwony Krzyż (DRK) odnotował wzrost datków o 30 procent.