Tylko praca doktorska i wózek inwalidzki Stephena Hawkinga przyniosły blisko milion euro. Zostały sprzedane na prowadzonej przez Christie’s internetowej aukcji pamiątek po genialnym astrofizyku. Dochód trafi na badania.

Reader Interactions