Międzynarodowe Forum Transportu w Lipsku

Ministrowie transportu i eksperci z ok. 50 krajów omawiają od dziś (26.05.09) na konferencji OECD problemy transportu i komunikacji w kontekście postępującej globalizacji. Przedmiotem dyskusji są m.in. doświadczenia UE.