Międzynarodowa konferencja historyków w Warszawie

Na Zamku Królewskim w Warszawie dyskutują historycy o przyczynach wybuchu II wojny światowej. Konferencję zorganizowały środowiska naukowe oraz ministerstwa spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Rosji.