Adam Michnik w dyskusji na Targach Książki w Lipsku zarzucił Jarosławowi Kaczyńskiemu posługiwanie się językiem stalinowskim; kwestionował wiarygodność teczek tajnej policji i ostrzegał przed nacjonalizmem i islamofobią.

Reader Interactions