Miasta i gminy mogą odmawiać przyjmowania uchodźców

Zrzeszenie niemieckich miast i gmin zaleca władzom samorządowym, by w trudnej sytuacji odmawiały przyjmowania do siebie dalszych uchodźców.