MFW obniża prognozę dla Niemiec

Według najnowszej prognozy MFW wzrost gospodarczy w Niemczech wyniesie w tym roku zaledwie 0,9 procent. Wina za to spada na kryzys zadłużenia w strefie euro i różnice interesów politycznych w łonie UE.