„Inwigilowanie przyjaciół, to nie przystoi“ – taka była reakcja kanclerz po ujawnieniu jesienią 2013 roku afery podsłuchowej NSA. Tymczasem, jak się okazało, przyjaciół inwigilowały też niemieckie służby.

Reader Interactions