Niemiecka kanclerz w wywiadzie dla „SZ” ocenia sceptycznie możliwość zastosowania nowych sankcji wobec prawicowych populistów w krajach UE.

Reader Interactions