Merkel ponagla do wprowadzania wspólnego systemu azylowego

Merkel wzywa do przyspieszenia tempa wprowadzania systemu azylowego oraz wszystkie państwa członkowskie UE do solidarności w przyjmowaniu uchodźców.