W miejscach publicznych może spotykać się już więcej osób. Otwarto wszystkie sklepy, możliwe treningi. Kraje związkowe opracowują własne plany.

Reader Interactions